Organizing committee

Maria Kmiecik, Adam Kozela, Witold Meczynski and Adam Maj

Venue

Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Kraków

Contact

Maria Kmiecik, tel. +48 12 6628 237
maria.kmiecik@ifj.edu.pl

Adam Kozela, tel. +48 12 6628 290
adam.kozela@ifj.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka