Confirmed participants

 • Ela Stephan - Katowice
 • Hide Sakai - RIKEN, Tokyo
 • Tohru Motobayashi -RIKEN, Tokyo
 • Angela Bracco - Milano
 • Silvia Leoni - Milano
 • Margit Csatlos - ATOMKi Debrecen
 • Stanislaw Kistryn - UJ Krakow
 • Evgeny Epelbaum - Bochum
 • Boguslaw Kamys - UJ Krakow
 • Zbigniew Rudy - UJ Krakow
 • Andrzej Magiera - UJ Krakow
 • Wiktor Zipper - US Katowice
 • Jerzy Jastrzebski - SLCJ UW Warszawa
 • Christell Schmitt - GANIL
 • Pawel Napiorkowski - SLCJ UW Warszawa
 • Katarzyna Hadynska-Klek
 • Marek Jezabek - IFJ PAN Krakow
 • Pawel Olko - IFJ PAN Krakow
 • Adam Maj - IFJ PAN Krakow
 • Bogdan Fornal - IFJ PAN Krakow
 • Maria Kmiecik - IFJ PAN Krakow
 • Witold Meczynski - IFJ PAN Krakow
 • Adam Kozela - IFJ PAN Krakow
 • Antoni Szczurek - IFJ PAN Krakow
 • Wojciech Krolas - IFJ PA Krakow
 • Stanislaw Kliczewski - IFJ PAN Krakow
 • Miroslaw Zieblinski - IFJ PAN Krakow
 • Jerzy Grebosz - IFJ PAN Krakow
 • Bartlomiej Szpak - IFJ PAN Krakow
 • Michal Ciemala - IFJ PAN Krakow
 • Mateusz Krzysiek - IFJ PAN Krakow
 • Dariusz Bocian - IFJ PAN Krakow
 • Tomasz Pawlat - IFJ PAN Krakow
 • Barbara Wasilewska - IFJ PAN Krakow
 • Adam Czermak - IFJ PAN Krakow
 • Barbara Fent - IFJ PAN Krakow
 • Marcin Jastrzab - IFJ PAN Krakow
 • Tomasz Kajdrowicz - IFJ PAN Krakow
 • Mohammed Imran Ahmed - IFJ PAN / WFiIS AGH, Krakow
 • Michal Turala - IFJ PAN Krakow
 • Lukasz Iskra - IFJ PAN Krakow
 • Natalia Cieplicka - IFJ PAN Krakow
 • Magdalena Matejska-Minda - IFJ PAN Krakow

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka